Tràmits amb l’administració pública

Dins de les oficines d’atenció al ciutadà s’inclouen les Oficines 060, en les que pots obtenir informació i orientació sobre els serveis que ofereixen les administracions públiques. En alguna d’elles també tens la possibilitat d’iniciar la tramitació d’algun d’aquests serveis públics.

També s’inclouen les Oficines de Registre, que són aquelles que pots utilitzar per presentar les sol·licituds, escrits i comunicacions que van dirigits a les administracions públiques.

Tots els serveis els trobareu a la web 060.es

I els serveis més destacats a la página masdestacados.060