Al-Qadr.

Sura 97

Al-Qadr (el Destí)

En el nom d’Alà, el Compassiu, el Misericordiós!

1. Ho hem revelat durant la nit del Destí.

2. I com sabràs que és la nit del Destí?

3. La nit del Destí val més que mil mesos.

4. Els àngels i l’Esperit descendeixen en ella, amb permís del Senyor, per fixar-ho tot.

5. És una nit de pau, fins al ratllar de l’alba!

Segons la tradició islàmica, tot un seguit de revelacions van tenir lloc durant el mes de Ramadà: el dia 2, la Torà va ser revelada a Moisès; el 12, les ensenyances bíbliques a Isa (Jesús), el dia 15 els Salms a David i durant la nit del 26 al 27 d’aquest mes sagrat es creu que es va completar la revelació de l’Alcorà a Mahoma i, que, per això, és en aquest dia quan Déu determina i fixa els destins de cada persona per a l’any vinent.

El capvespre del dia 26, doncs, se celebra el Laylat al-Qadr “la Nit del Destí”, la nit més important del mes de Ramadà.

La creença popular determina que qualsevol desig demanat aquest dia és concedit.

Al-Qadr

Sura 97

Al-Qadr (el Destino)

En el nombre de Alá, el Compasivo,el Misericordioso!

1. Lo hemos revelado en la noche del Destino.

2. Y ¿cómo sabrás qué es la noche del Destino?

3. La noche del Destino vale más de mil meses.

4. Los ángeles y el Espíritu descienden en ella, con permiso de su Señor, para fijarlo todo.

5. ¡Es una noche de paz, hasta el rayar del alba!

Según la tradición islámica, una serie de revelaciones tuvieron lugar durante el mes de Ramadán: el día 2, la Torá fue revelada a Moisés, el 12, las enseñanzas bíblicas a Isa (Jesús), el día 15 los Salmos a David y en la noche del 26 al 27 de este mes sagrado se cree que se completó la revelación del Corán a Mahoma y, que, por ello, es en este momento cuando Dios determina y fija los destinos de cada persona para el año próximo.

El atardecer del día 26, pues, se celebra el Laylat al-Qadr “la Noche del Destino”, la noche más importante del mes de Ramadán.

La creencia popular determina que cualquier deseo pedido este día es concedido.