IMA a Radio 3!! / ¡IMA en Radio 3!

No us perdeu diumenge dia 16 de gener de 9:00 a 10:00 h el programa Mediterráneo de Radio 3 que dirigeix la Pilar Sampietro. Parlaran el coordinador i una sòcia d’IMA sobre la kafala a la vegada que podreu escoltar música molt inspiradora.

Si us connecteu via on line ho podeu fer a través de la url: https://www.rtve.es/play/radio/radio-3/

Esperem que gaudiu molt de l’entrevista!

No os perdáis domingo día 16 de enero de 9:00 a 10:00 h el programa Mediterráneo de Radio 3 que dirige Pilar Sampietro. Hablarán el coordinador y una socia de IMA sobre la kafala a la vez que escucharéis música muy inspiradora.

Si os conectáis on line lo podéis hacer a través de la url: https://www.rtve.es/play/radio/radio-3/.

¡Esperamos que disfrutéis mucho de la entrevista!

Entrevista a IMA

Aquest vespre als telenotícies de TV3, La Sexta, Telecinco i Cuatro s’emetrà una entrevista que ens han fet aquesta tarda.

Esta noche en los telediarios de TV3, La Sexta, Telecinco y Cuatro se emitirá una entrevista que nos han hecho esta tarde.

 

Entrevista amb Jamila Joudar

Jamila Joudar és advocada, ha estat col·laboradora de la crêche d’Issil a Marràqueix i és una persona molt apreciada per les famílies espanyoles que han efectuat la kafala en aquesta ciutat. L’any 2008 li vam passar un qüestionari que molt amablement ens va contestar i vàrem publicar al butlletí de l’associació. A continuació us el transcrivim ja que les seves respostes son encara molt vigents.

Quines són, al teu entendre, les principals causes d’abandonament de nens al Marroc?

Crec que les causes de l’abandonament són diverses, però això és degut a la política portada a terme després de la independència, que no ha donat les mateixes oportunitats a tots els marroquins ni ha tingut en compte les regions pobres.

La pobresa obliga als pares a enviar a les noies a treballar com minyones en zones i situacions greus, sense oblidar les tradicions, que fan que la dona sigui sempre culpable i que hagi d’assumir ella sola la responsabilitat d’una relació mantinguda d’una manera “il·legal”

Consideres que el número de nens abandonats ha sofert variació en els darrers anys, o es manté estable? Es coneixen xifres oficials al respecte?

Crec que el número de nens abandonats augmenta d’any en any, tot i que malauradament no es coneixen les xifres oficials, ja que és un tema del que no es parla. És el “hehouma“, quelcom vergonyós de parlar en un país musulmà. Però a Marràqueix són entre 3 i 5 bebès (més nens) que li arriben cada setmana al procurador.

També s’ha de remarcar que hi ha dones que guarden els seus bebès o que els donen directament a famílies que els adopten sense passar per la kafala.

Existeix al Marroc una evolució positiva pel que fa a un increment de famílies marroquines que sol·liciten efectuar una kafala?

Els marroquins demanen cada vegada més de fer la kafala.

Quines característiques té el procés de kafala per a les famílies marroquines, pel que fa a temps per a l’obtenció de la idoneïtat, moment d’assignació del nen, temps transcorregut des de la presentació de la sol·licitud al jutjat fins a l’obtenció de la kafala…..?

La “idoneïtat” no existeix al Marroc. Els marroquins s’adrecen directament a una crêche amb un document signat pel Sr. Procurador. Per kafalar un nen o una nena, prèviament han de presentar una sol·licitud al Sr. Procurador.

Quins canvis ha suposat l’entrada en vigor del nou Codi de Família al 2004, en relació a l’abandonament de nens?

El temps per tenir el bebè. El lliurament varia entre un mes i sis mesos, depèn si el bebè disposa d’acta d’abandonament i partida de naixement.

Per a l’obtenció de la documentació del pares, no es triga gaire.

Com es valora el fet de que famílies estrangeres efectuïn kafales?

Els marroquins no accepten que els estrangers prenguin els infants abandonats en kafala. Pensen que són cristians que intenten canviar la seva religió, que ha de ser sempre l’Islam.

Entrevista con Jamila Joudar

Jamila Joudar es abogada, ha sido colaboradora de la créche de Issil en Marrakech y es una persona muy apreciada por las familias españolas que han efectuado la kafala en esta ciudad. En 2008 le pasamos un cuestionario que muy amablemente nos contestó y lo publicamos en el boletín de la asociación. A continuación os lo transcribimos ya que sus respuestas son todavía muy vigentes.

¿Cuáles son, a tu entender, las principales causas de abandono de niños en Marruecos?

Creo que las causas del abandono son varias, pero esto se debe a la política llevada a cabo después de la independencia, que no ha dado las mismas oportunidades a todos los marroquíes ni ha tenido en cuenta las regiones pobres.

La pobreza obliga a los padres a enviar a las chicas a trabajar como criadas en zonas y situaciones graves, sin olvidar las tradiciones, que hacen que la mujer sea siempre culpable y que tenga que asumir ella sola la responsabilidad de una relación mantenida de una forma “ilegal”

¿Consideras que el número de niños abandonados ha sufrido variación en los últimos años, o se mantiene estable? Se conocen cifras oficiales al respecto?

Creo que el número de niños abandonados aumenta de año en año, aunque desgraciadamente no se conocen las cifras oficiales, ya que es un tema del que no se habla. Es el “hehouma”, algo vergonzoso de hablar en un país musulmán. Pero en Marrakech son entre 3 y 5 bebés (más niños) que le llegan cada semana al procurador.

También hay que señalar que hay mujeres que guardan sus bebés o que los dan directamente a familias que los adoptan sin pasar por la kafala.

¿Existe en Marruecos una evolución positiva en cuanto a un incremento de familias marroquíes que solicitan efectuar una kafala?

Los marroquíes piden cada vez más realizar kafalas.

¿Qué características tiene el proceso de kafala para las familias marroquíes, en cuanto a tiempo para la obtención de la idoneidad, momento de asignación del niño, tiempo transcurrido desde la presentación de la solicitud al juzgado hasta la obtención de la kafala …..?

La “idoneidad” no existe en Marruecos. Los marroquíes se dirigen directamente a una créche con un documento firmado por el Sr.. Procurador. Para kafalar un niño o una niña, previamente deberán presentar una solicitud al Sr. Procurador.

¿Qué cambios ha supuesto la entrada en vigor del nuevo Código de Familia en 2004, en relación al abandono de niños?

El tiempo para tener el bebé. La entrega varía entre un mes y seis meses, depende si el bebé dispone de acta de abandono y partida de nacimiento.

Para la obtención de la documentación de los padres, no se tarda mucho.

¿Cómo se valora el hecho de que familias extranjeras efectúen kafala?

Los marroquíes no aceptan que los extranjeros tomen los niños abandonados en kafala. Piensan que son cristianos que intentan cambiar su religión, que debe ser siempre el Islam.