Junta nova / Junta nueva

Junta nova després de l’assemblea extraordinària del dia 4 de juliol

En Jordi Levy, en Juan Jiménez i en Carles Obradors deixen els seus càrrecs de president, vicepresident i de tresorer respectivament i donen pas a una junta renovada amb cares conegudes per tots nosaltres. La nova etapa de cara als quatre anys vinents estarà constituïda pels següents membres:

Juan Jiménez: president
Òscar Rosselló: vicepresident
Toni Verdú: tresorer
Ferran Puentes: secretari
Josep Sanllehí: vocal de projectes

i seguirà en les tasques de suport la Sara Álvarez.

Tenen a les seves mans una nova etapa plena de reptes basada en la continuació dels projectes amb associacions marroquines; en estar més amb contacte amb les persones sòcies i interessades en l’associació creant un vincle més proper i fent-los més partíceps en les activitats que organitzin; i en lluitar perquè hi hagi una reobertura de la kafala.

Esperem que ens ajudeu a aconseguir aquests reptes amb la vostra col·laboració, com sempre heu fet. Moltes gràcies.

community-garden-1294837_960_720

Junta nueva después de la asamblea extraordinaria del día 4 de julio

Jordi Levy, Juan Jiménez y Carles Obradors dejan sus cargos de presidente, vivepresidente y de tesorero respectivamente y dan paso a una junta renovada con caras conocidas por todos nosotros. La nueva etapa de cara a los cuatro años que vienen estará constituida por los siguientes miembros:

Juan Jiménez: presidente
Òscar Rosselló: vicepresidente
Toni Verdú: tesorero
Ferran Puentes: secretario
Josep Sanllehí: vocal de proyectos

y Sara Álvarez seguirá en las tareas de apoyo.  

Tienen en sus manos una nueva etapa llena de retos basada en la continuación de los proyectos con asociaciones marroquíes; en estar más en contacto con las personas socias e interesadas en la asociación creando un vínculo más cercano y haciéndoles más partícipes en las actividades que organizan; y en luchar para que haya una reapertura de la kafala.

Esperamos nos ayudéis a lograr estos retos con vuestra colaboración, como siempre habéis hecho. Muchas gracias.

(12) Quan costa el procés?

El cost pot variar molt d’una kafala a un altre.

Des de que s’inicia el procés amb la sol·licitud de la Idoneïtat, fins que es tanca amb l’adopció a l’estat espanyol (en cas que la família ho consideri oportú, que és el més habitual) el cost es va afrontant de forma progressiva, sense haver de fer una gran despesa de cop.

El cost del CI és el mateix que per qualsevol altre país.

La traducció dels documents a l’àrab, i després al castellà ens pot costar entre 200 i 500€ cadascuna de les dues, si es fan al Marroc, si es tradueix a Espanya el cost es pot duplicar fàcilment.

Les legalitzacions són despeses mínimes, que poden augmentar si es fa servir el servei d’una gestoria per fer les darreres legalitzacions a Madrid.

Al Marroc, el procés és gratuït, els jutges no cobren absolutament res per fer la kafala. Els tràmits administratius (passaport, legalitzacions, compulses, residencia, registre, etc.) es paguen en forma de timbres de l’estat (segells que es poden comprar als estancs o quioscs). El més car d’aquests tràmits és el passaport, que costa 150+30+450DH (uns 56€).

En general, els Consolats espanyols no cobren res per la tramitació del visat de reagrupament familiar, si cobren per la legalització dels documents.

Hem de comptar també que segurament haurem de fer un mínim de 2 viatges (bitllets d’avió que podem trobar fàcilment en companyies low cost), estar-nos uns 2 mesos (hotel o lloguer d’apartament), fer anàlisis mèdiques al nen, manutenció, viatges interns, etc. La vida al Marroc es molt més barata que a Espanya, si bé en els llocs més turístics ens pot costar quasi el mateix que a aquí.

També haurem de comptar els honoraris de l’advocada o assistent social al Marroc (de 1000 a 5000€), si la contractem.

Si per l’adopció plena a Espanya contractem un advocat, haurem de comptar amb els seus honoraris. Hi ha qui ho fa directament, sense advocat.

també et pot interessar:

preguntes més freqüents