(21) Es necessari el certificat d’idoneïtat (CI)?

La llei de la kafala no en parla del CI. El seu equivalent serien les 4 enquêtes. No obstant, es absolutament imprescindible per aconseguir el visat per poder viatjar a Espanya. Per tant, ningú hauria d’iniciar una kafala sense CI. De fet, encara que la llei no en parla, els jutges al Marroc acostumen a demanar el CI per assegurar-se de que no sorgiran problemes posteriors.

També hem de dir que, encara que el CI ens declari idonis per fer una kafala, això es paper mullat per el jutge ja que és ell i no l’administració espanyola qui ens ha d’avaluar.

també et pot interessar:

preguntes més freqüents

(21) ¿Es necesario el certificado de idoneidad (CI)?

La ley de la kafala no habla del CI. Su equivalente serían las 4 enquêtes. Sin embargo, es absolutamente imprescindible para conseguir el visado para poder viajar a España. Por lo tanto, nadie debería iniciar una kafala sin CI. De hecho, aunque la ley no lo cita, los jueces en Marruecos suelen pedir el CI para asegurarse de que no surgirán problemas posteriores.
También debemos decir que, aunque el CI nos declare idóneos para hacer una kafala, esto se papel mojado para el juez ya que es él y no la administración española quien nos ha de evaluar.

también te puede interesar:

preguntas más frecuentes