Taula rodona de presentació de projectes municipalistes al Marroc / Mesa redonda de presentación de proyectos municipalistas en Marruecos

Autoria imatge: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

El 7 de juliol, l’Oscar de Rosselló, coordinador d’IMA, va participar en la “Taula rodona de presentació de projectes municipalistes al Marroc” organitzada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

La imatge capta el moment en què estava explicant el projecte #EqualMed la Marga Barceló, la cap de l’Oficina de Cooperació al Desenvolupament de Diputació de Barcelona.

Els altres participants de la taula van ser:

  • Carla FadlalLah, gestora del projecte europeu SHABABUNA, ACCD – Fons Català.
  • Núria Pelay i Bargallo, tècnica de cooperació de la Fundació Josep Comaposada – Sindicalistes Solidaris.
  • Claire Trichot, Directora territorial, Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris.
  • Ilias Louah, tècnic de projectes, Association AHLAM pour le Développement.
  • Moderador: Chakir el Homrani, membre de la Fundació Josep Comaposada i exconseller de Treball, Afers Socials i Família.

El 7 de julio, Oscar de Rosselló, coordinador de IMA, participó en la “Mesa redonda de presentación de proyectos municipalistas en Marruecos” organizada por el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

La imagen capta el momento en el que Marga Barceló, jefa de la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Barcelona, estaba explicando el proyecto #EqualMed.

Los otros participantes de la mesa fueron:

  • Carla Fadlalah, gestora del proyecto europeo SHABABUNA, ACCD – Fons Català.
  • Núria Pelay i Bargallo, técnica de cooperación de la Fundación Josep Comaposada – Sindicalistes Solidaris.
  • Claire Trichot, Directora territorial, Casal dels Infants per a l’Acció Social als Barris.
  • Ilias Louah, técnico de proyectos, Association AHLAM pour le Développement.
  • Moderador: Chakir el Homrani, miembro de la Fundación Josep Comaposada y exconsejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.