Carta oberta de les famílies bloquejades / Carta abierta de las familias bloqueadas

Carta Oberta de les Famílies Bloquejades

Ja ha passat més d’un any i les 61 famílies espanyoles que realitzaven el seu procés de kafala (acollida) d’un menor al Regne del Marroc continuen bloquejades … Us fem pública una Carta Oberta de les famílies.

Carta abierta de las familias bloqueadas

Ya ha pasado más de un año y las 61 familias españolas que realizaban su proceso de kafala (acogida) de un menor en el Reino de Marruecos continúan bloqueadas… Os hacemos pública una Carta abierta de las familias.

Condemna males pràctiques / Condena malas prácticas

Condemna Males Pràctiques

Com sabeu, un dels objectius d’IMA és “Vetllar per la transparència dels processos i tràmits de kafala”. No ens cansarem de repetir que tots els processos s’han d’ajustar a la legislació, que només es poden kafalar nens acollits en orfenats (crêches), que hagin estat declarats “abandonats” per un jutge de menors, etc. Per aquest motiu, davant de notícies com les aparegudes recentment sobre compra/venda de bebès a Melilla en els anys 70 i 80, no podem fer res més que condemnar enèrgicament aquestes pràctiques.Podeu trobar més informació a El País (7-5-2013) i El País (8-5-2013).

Condena Malas Prácticas

Como sabéis, uno de los objetivos de IMA es “Velar por la transparencia de los procesos y trámites de kafala”. No nos cansaremos de repetir que todos los procesos se han de ajustas a la legislación, que no nos cansaremos de repetir que todos los procesos se han de ajustar a la legislación, que nada más se pueden kafalar niños acogidos en orfanatos (crêches), que hayan sido declarados “abandonados” por un juez de menores, etc. Por este motivo, ante noticias como las aparecidas recientemente sobre compra/venta de bebés en los años 70 y 80, no podemos hacer nada más que condenar enérgicamente  estas prácticas.Podéis encontrar más información en El País (7-5-2013) y El País (8-5-2013).

La llei de la Kafala s’endureix / La ley de la kafala se endurece

La llei de la kafala s’endureix
 

Com sabeu, la situació de la kafala per a estrangers al Marroc passa per un mal moment. Després de la circular del Ministeri de Justícia donant instruccions als fiscals, i que a la pràctica va suposar la paralització de tots els processos de kafala ja iniciats, ara el PJD prepara un canvi de legislació.Podeu consultar el nou projecte de llei (en àrab) aquí. Tan aviat com tinguem la traducció, la publicarem.

La traducció aproximada del projecte seria:
Art 2 – La kafala consisteix en l’acollida d’un nen abandonat i l’obligació de mantenir-lo, educar-lo, vestir-lo, i tenir cura de la seva salut, així com de protegir els seus arrelaments , com faria un pare amb el seu fill biològic. No inclou l’obligació de donar-li cap herència.
Art 9 – Els matrimonis musulmans que fan una kafala estan obligats a que un d’ells tingui la nacionalitat marroquina, i que tots dos siguin residents al Marroc o tinguin feina amb una antiguitat de 5 anys. A més, han de tenir una edat adequada per acollir al menor, recursos econòmics adequats, no tenir antecedents penals, especialment de maltractaments a menors, i no patir malalties que els impossibiliten per a la seva responsabilitat, especialment malalties contagioses.
Art 17 – El jutge de menors és l’encarregat en tots els aspectes del menor, qui verifica la validesa a la documentació aportada, i decideix sobre l’aptitud per realitzar la kafala. Art 22 – Una vegada autoritzada la kafala, els tutors estan obligats a protegir el menor acollit en tots els aspectes físics i psicològics. (Els altres punts d’aquest article queden sense canvis).
Art 24 – Els tutors (els de nacionalitat marroquina) podran viatjar amb el menor acollit, després d’obtenir el certificat de kafala, i sempre que el jutge així ho autoritzi.

També podeu llegir una primera notícia (en francès) a http://www.lemag.ma/La-kafala-se-durcit_a70623.html.

 
La ley de la kafala se endurece
 

Como sabéis, la situación de la kafala para extranjeros en Marruecos pasa por un mal momento. Después de la circular del Ministerio de Justicia dando instrucciones a los fiscales, y que en la práctica supuso la paralización de todos los procesos de kafala ya iniciados, ahora el PJD prepara un cambio de legislación.Podéis consultar el nuevo proyecto de ley (en árabe) aquí. En cuanto tengamos la traducción, la publicaremos.

La traducción aproximada del proyecto sería:
Art 2 – La kafala consiste en el acogimiento de un niño abandonado y la obligación de mantenerlo, educarlo, vestirlo, y hacerse cargo de su salud, así como de proteger sus raíces, como haría un padre con su hijo biológico. No incluye la obligación de darle ninguna herencia.

Art 9 – Los matrimonios musulmanes que hacen una kafala están obligados a que uno de ellos tenga la nacionalidad marroquí, y que ambos sean residentes o tengan trabajo con una antigüedad de 5 años. Además, han de tener una edad adecuada para acoger al menor, recursos económicos adecuados, no tener antecedentes penales, especialmente de maltratos de menores, y no padecer enfermedades que les imposibiliten para su responsabilidad, especialmente enfermedades contagiosas.

Art 17 – El juez de menores es el encargado en todos los aspectos del menor, el cual verifica la validez de la documentación de la documentación aportada, y decide sobre la aptitud para realizar la kafala.

Art 22 – Una vez autorizada la kafala, los tutores están obligados a proteger al menor acogido en todos los aspectos físicos y psicológicos. (Los otros puntos de este artículo quedan sin cambios).
Art 24 – Los tutores (los de nacionalidad marroquí) podrán viajar con el menor acogido, después de obtener el certificado de kafala, y siempre que el juez así lo autorice.

También podéis leer una primera noticia (en francés) en http://www.lemag.ma/La-kafala-se-durcit_a70623.html.

resum de la xerrada 26 febrer | resumen de la charla 26 febrero

Estimades famílies,

Com sabeu, el passat dia 26 de febrer vam organitzar una xerrada a l’ Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona amb Anna Maria Vidal i Lluís Sala, advocats especialistes en kafala.

Pels que hi estigueu interessats, hem preparat un resum de la xerrada, si voleu que us l’enviem només cal que ens ho demaneu amb un missatge a ima@amicsinfantsmarroc.org.

Queridas familias,

Como sabéis, el pasado día 26 de febrero organizamos una charla en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona con Anna Maria Vidal y Lluís Sala, abogados especialistas en kafala.

Para los que estéis interesados​​, hemos preparado un resumen de la charla, si queréis que os lo enviemos sólo tenéis que pedírnoslo con un mensaje a ima@amicsinfantsmarroc.org.

IMA Amics dels Infants del Marroc
associació de famílies
Diagonal 365, 1er. 2a.
08037 – Barcelona
 
ima@amicsinfantsmarroc.org

www.amicsinfantsmarroc.org

www.amicsinfantsmarroc.wordpress.com

atenció a les families | atención a las familias

Estimades families,

Us volem comunicar que, de moment, no podem fer atenció telefònica a les famílies, tant bon punt tornem a tenir disponibilitat us avisarem. De moment podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic, on us seguirem atenent com sempre.

Queridas familias,

Os queremos comunicar que, de momento, no podemos hacer atención telefónica a las familias, en cuanto volvamos a tener disponibilidad os avisaremos. De momento podéis contactar con nosotros por correo electrónico, donde osseguiremos atendiendo como siempre.

IMA Amics dels Infants del Marroc
associació de famílies
Diagonal 365, 1er. 2a.
08037 – Barcelona
 
ima@amicsinfantsmarroc.org

www.amicsinfantsmarroc.org

www.amicsinfantsmarroc.wordpress.com

nou article a la prensa marroquina | nuevo artículo en la prensa marroquí

Une circulaire du ministère de la justice écarte les étrangers non résidents au Maroc du droit à la kafala. Un collectif de six associations crie au scandale. Le suivi de la kafala ne pouvant être assuré à l’étranger, le ministère craint que l’enfant adopté ne soit pas éduqué selon les préceptes de l’islam.

Le 19 septembre dernier, une circulaire (N° 40 S/2) du ministère de la justice et des libertés est tombée comme un pavé dans la mare. Les associations qui se battent pour que les enfants abandonnés aient droit à des parents (même adoptifs) s’estiment lésées. Adressée aux procureurs des Cours d’appel et des tribunaux de première instance, cette circulaire exhorte ces derniers, après enquête, à refuser la kafala (l’adoption à la marocaine) «aux étrangers qui ne résident pas habituellement au Maroc». Et donc, qu’elle «ne soit accordée qu’aux demandeurs qui résident d’une manière permanente sur le territoire national».

L’argumentaire développé dans la même circulaire pour justifier cette interdiction se base sur le fait que le juge de tutelle censé accorder (ou refuser) la kafala et faire le suivi de son application est incapable d’enquêter, pour les personnes qui ne vivent pas au Maroc, sur «leur aptitude morale, sociale et leur capacité à élever un enfant abandonné selon les préceptes de l’Islam». L’article 9 de la loi sur la kafala (Dahir n° 1.02-239 du 03/10/2002, voir encadré) exige, en effet, du juge de tutelle de vérifier que toutes les garanties sont réunies sur le kafil (moyens matériels, moralité, santé, âge…) avant de donner son accord à la kafala, et de suivre même son exécution avec le pouvoir de la retirer s’il s’avère que le kafil n’est plus apte à l’assumer dans les meilleures conditions. Bien entendu, quand le ministère parle des étrangers, il écarte par définition les demandeurs d’une autre confession religieuse, cela en application de la même loi régissant la kafala.

Cette décision d’écarter les étrangers de la kafala, même s’ils sont musulmans (n’habitant pas le Maroc) provoque un vif désarroi au sein du microcosme associatif lié de près ou de loin au phénomène des enfants abandonnés ou orphelins. Le 12 octobre courant, le collectif Kafala, composé de six associations (Village d’Enfants, l’Association Bébés du Maroc, la Fondation Rita Zniber, l’Association Dar Atfal Al Wafae, l’Association Osraty et l’association Amis des Enfants), réagit fermement en rendant publique une pétition qui s’élève contre cette décision, tout en se demandant quelles mesures de substitution le ministère mettra -t-il en place «pour préserver l’intérêt supérieur de l’enfant tel qu’il est défini par la législation nationale et internationale». Pour le collectif, cette circulaire privera, de l’adoption, des milliers d’enfants qui sont dans l’attente d’une famille dans les orphelinats et autres organismes d’accueil. Selon les estimations, 24 bébés sont abandonnés chaque jour. Or la capacité d’accueil des orphelinats est largement dépassée puisque l’on compte chaque année 6 000 enfants abandonnés, pour une raison ou une autre, au Maroc. Toujours, selon le même collectif, les familles marocaines (ou étrangères) résidant au Maroc, et qui sont les seules autorisées dorénavant à adopter des enfants, ne peuvent absorber tout ces enfants accueillis dans les orphelinats. D’autant qu’au niveau du nombre «la kafala nationale est pratiquement égale à la kafala internationale (50%)», estime Asmaa Benslimane, présidente fondatrice de l’association Bébés du Maroc.

10% des enfants abandonnés se suicident

Les effets de cette interdiction, selon les auteurs de cette pétition, seraient «dramatiques» puisque toute une cohorte de bébés et d’enfants sans parents ne trouveraient pas preneur. Avec tout ce que cela entraîne comme dégâts, car, par expérience, selon ce collectif, «les enfants qui restent dans les orphelinats deviennent à 80% des délinquants, se suicident dans 10% des cas, et ne sont socialement insérés qu’à raison de 10%. Cette circulaire va aggraver la situation en mettant les centres dans l’incapacité de recevoir plus d’enfants et les réseaux parallèles de trafic en tous genres ne rateront pas cette opportunité».

Le phénomène des enfants abandonnés prend en effet de l’ampleur ces dernières années, et le Maroc aura à gagner à avoir des demandeurs, peu importe qu’ils habitent au Maroc ou à l’étranger. Selon l’étude nationale réalisée par l’association INSAF en 2010 sur les mères célibataires, 27 200 jeunes femmes ont accouché en 2009 d’un bébé en dehors des liens du mariage. Selon la même étude, 153 bébés naissent hors mariage chaque jour, et 24 d’entre eux sont abandonnés.

Une autre étude, plus ancienne celle-là, menée en 2009 par la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance et l’UNICEF, avait révélé que le nombre d’enfants abandonnés s’élevait (en 2008) à 4 554, soit 1,3% du total des naissances de cette année. Ces enfants, du moins pour ceux qui ont la chance d’être accueillis dans les maisons de santé et autres centres de protection de l’enfance, «ont aussi le droit à une affection parentale», estime le collectif, ce qui est tout à fait humain. Trois questions se posent et auxquelles il faudra des réponses. Primo, pourquoi cette mesure interdisant la kafala aux personnes ne résidant pas au Maroc, sachant que la moitié des kafils sont étrangers, et cela le ministère le sait fort bien ? Deuxio : les Marocains résidents à l’étranger (MRE) sont-ils eux aussi concernés par cette décision ? Tertio : quid des demandes en instance provenant de personnes ne résidant pas au Maroc, dont la procédure a été entamée avant même la circulaire, et de ceux qui ont déjà adopté ?

La réponse à la première question nous vient de la circulaire elle-même : «Le suivi de la pratique judiciaire indique que ces dispositions (NDLR : celles prévues par la loi sur la kafala) ne sont pas exécutées efficacement et correctement, de façon à refléter les intentions du législateur qui sont de trouver le cadre approprié pour la protection de l’enfant abandonné, afin que son éducation se fasse dans un climat le préparant à assurer son avenir, afin qu’il joue son rôle au sein de la société».

Les juges censés suivre la procédure de la kafala ont-ils eu écho d’exactions, d’abus et de violence à l’égard de ces enfants adoptés par des étrangers (ou des Marocains) ne vivant pas sur le sol national ? Y a-t-il eu des cas, comme le laisse entendre ce responsable au département des affaires civiles au sein du ministère de la justice, «d’enfants qui ont été forcés de changer de religion ou qui ont été abusés sexuellement» ? «On ne sait pas exactement», répond, étonnée, Asmaa Benslimane.

La procédure de la kafala mal appliquée ?

Une chose est sûre : Latifa Taoufik, juge et collaboratrice du secrétaire général du ministère de la justice, se veut rassurante. Elle indique à La Vie éco que la dite circulaire est venue «suite aux rapports que le ministère a reçus, et qui font état de parents adoptifs qui exploitent et maltraitent les enfants adoptés à l’étranger sans aucun contrôle». Puisque la procédure est mal appliquée, ajoute-t-elle, le ministère «a voulu durcir la procédure, en attendant que des accords bilatéraux sur la question soient signés avec les pays où cette kafala est appliquée».

Et sur la question de savoir si les MRE sont aussi interdits de la kafala, la même source indique qu’il n’a jamais été question dans cette circulaire de «priver les Marocains de l’étranger de ce droit». Ces derniers, selon elle, «gardent dans leur majorité des liens étroits avec leur pays d’origine, et ce contrôle peut être fait, soit au Maroc quand ils sont ici, soit dans les pays où ils vivent par le biais des consulats marocains. D’ailleurs, si la circulaire est envoyée aux procureurs des Cours d’appel et des tribunaux de première instance, c’est aux juges des mineurs de statuer au cas par cas, selon leur enquête». Cela dit, une chose est claire dans la circulaire : l’article 24 de la loi sur la kafala autorisant les kafils de quitter le territoire national avec l’enfant abandonné pour résider définitivement à l’étranger est mis en veilleuse, car ne permettant pas, dit cette circulaire, «le suivi de la situation de l’enfant, objet de la kafala, en dehors du territoire national».

Et les dossiers en cours de demandeurs étrangers ayant déjà entamé la procédure ? Ils se compteraient «par dizaines», estime-t-on dans le milieu associatif travaillant sur la kafala, et leur sort est encore incertain. Pour le seul orphelinat Lalla Hasna à Casablanca, on ne compte pas moins de 22 demandes en instance, émanant d’étrangers ne résidant pas au Maroc : «Des MRE avec mariage mixte, des étrangers convertis à l’islam et des musulmans de naissance. Ils sont venus de France, du Canada, de Dubaï, des Etats-Unis…», indique Samira Kaouachi, directrice de l’orphelinat, qui est l’un des plus anciens au Maroc puisqu’il a été créé en 1956 (voir encadré en page précédente). Et d’ajouter que ces musulmans étrangers choisissent souvent des enfants présentant des affections physiques ou mentales, que les Marocains n’acceptent jamais.

«Il n’est pas normal, conclut-elle, que ces 22 dossiers en instance ne soient pas réglés, les futurs kafils sont déterminés et ils éprouvent une certaine frustration de ne pouvoir faire aboutir leur démarche. Réglons d’abord ces dossiers, quitte à trouver pour ceux qui seront déposés dans le futur par des étrangers des modes de suivi adéquats. Car il est inadmissible que ces enfants restent “stockés” chez nous sans trouver preneur».

Un autre problème complique encore les choses dans cette maison d’enfants : celui des retours. De fin 2011 à octobre 2012, cet orphelinat a enregistré quatre retours d’enfants adoptés, et deux sont en cours. «Et là, les parents adoptifs sont des Marocains musulmans résidant au Maroc qui rendent ces enfants comme on rend une marchandise défectueuse, sous prétexte qu’ils sont nerveux, turbulents ou je ne sais quoi. Est-ce cela l’islam ?», s’interroge, hors d’elle, Mme Kaouachi.

Kafala : La supplique de M.J, une Espagnole musulmane, adressée ce mois d’octobre à M. Maazouz, ministre des MRE

«J’ai commencé la procédure pour la kafala d´un enfant que j’aime de tout mon cœur, et qui fêtera ce mois-ci son premier anniversaire. Il a été abandonné par sa mère biologique le jour de sa naissance, et depuis, il a vécu dans le Centre Lalla Hasna, de l´Association Al Ihssane, à Casablanca. Le jour où je l´ai vu pour la première fois dans ce centre, le 1er décembre 2011, a été le plus heureux de ma vie. Il avait les yeux grand ouverts et il m´a regardée fixement comme s´il voulait me dire qu´il voulait que je l´aime comme mon propre enfant, et que je l’acceptais comme sa mère. Dix longs mois se sont déjà écoulés depuis cette première rencontre. Depuis ce jour-là, je suis allée le voir tous les mois, ce qui fait que je ressens de plus en plus d´amour envers lui. J´ai hâte de pouvoir vivre avec lui et de pouvoir être sa maman. Il me reconnaît au fur et à mesure que je l´embrasse, l´enlace et lui donne les biberons. J´ai changé ses couches. Je lui ai chuchoté des chansons à l´oreille. On a eu le temps de jouer, et il a même connu ma famille. Je lui répète souvent qu´il est le plus bel enfant, le plus intelligent, le plus sympathique. Je lui dis que je l´aime beaucoup et que nous serons bientôt ensemble, une bonne fois pour toutes.

J´ai vu comment il grandissait petit à petit, comment il a appris à jouer, à s´asseoir, à balbutier ses syllabes, et à montrer ses premiers sourires. J´ai vu ses premières dents et la première fois qu´il a marché à quatre pattes. Il a toujours envie d´être dans mes bras, et lors de ma dernière visite il m´a appelée “maman”.

J´éprouve pour lui l´amour qu´une mère éprouve pour son enfant, et je voudrais vous signaler aussi que j´aime et respecte sa culture et son pays ainsi que sa religion qui est désormais la mienne : l´islam.

Si cette enfant pouvait parler, s´il pouvait s´exprimer, je suis sûre et certaine qu´il vous demanderait de me laisser devenir sa mère. Je suis sûre qu´il vous demanderait de l´aide pour que je sois sa maman. Il ne veut surtout pas perdre sa maman pour une deuxième fois. Je vous prie, pour son bonheur et pour mon amour envers lui, d´approuver la kafala dont la procédure est déjà entamée».

Kafala : De plus en plus de dossiers en instance de la kafala internationale…

De 1990 à octobre 2009, l’orphelinat Lalla Hasna a accueilli 2 447 enfants, dont 1 389 ont bénéficié de la kafala. Entre 2010 et octobre 2012, elle a accueilli 300 autres enfants, dont 244 ont été adoptés, parmi eux 50 ont échu à des étrangers non résidant au Maroc. Actuellement, 22 sont en instance d’adoption par des étrangers également, dont 18 souffrent d’un handicap physique ou mental. Ce sont des garçons dans leur écrasante majorité, car l’orphelinat ne reçoit presque plus de filles. «Ne viennent ici que celles qui ne sont pas adoptables, qui sont malades ou handicapées», précise Samira Kaouachi, psychologue et directrice de l’orphelinat. Cela s’explique par le fait que «les mères abandonnent rarement les filles, elles sont plus dociles que les garçons et leur éducation est relativement plus facile. On ne reçoit que des filles dont la maman est en prison, en traitement psychiatrique ou des filles handicapées…». La Maison reçoit les enfants abandonnés, de parents connus ou inconnus, et les entretient dans l’attente de couples désireux d’adopter un enfant. «Même s’ils bénéficient de bonnes conditions, il manque à ces enfants pris en charge une chose très importante dans la vie, pour leur équilibre et leur formation : l’affection. Et cette dernière n’est possible que dans un foyer entre des parents affectueux, fussent-ils adoptifs. 70% de ces enfants sont pris en charge tous les ans par le biais de la kafala, et l’on aurait souhaité que ce soit plus. On aimerait que notre orphelinat ne soit qu’un centre d’accueil», regrette Mme Kaouachi.

Jaouad Mdidech. La Vie éco

Font | Fuente: La Vie éco

nou article a la prensa marroquina | nuevo artículo en la prensa marroquí

Adoption: L’«oukase» contesté de Ramid

  • Le ministre de la Justice disqualifie les non résidents marocains
  • Les orphelinats et les associations sonnés
  • Les charges budgétaires


En imposant le critère de la résidence au Maroc pour pouvoir adopter, le ministre de la Justice et des Libertés limite les chances d’adoption des enfants abandonnés, surtout à un moment où les problèmes budgétaires chez les associations de bienfaisance sont devenus légion

 

Hiba a 4 ans. Abandonnée depuis plusieurs mois par ses parents biologiques, Hiba a retrouvé l’espoir de mener une vie normale depuis qu’un jeune couple de Marocains résidents à l’étranger l’a approchée pour une procédure d’adoption.  Mais ses espoirs risquent de s’évaporer suite à une circulaire du ministre de la Justice et des Libertés (19 septembre 2012) qui a fait l’effet d’une bombe dans le milieu associatif chargé de l’enfance abandonnée. La note adressée aux procureurs généraux près des Cours d’Appel et des tribunaux de première instance invite ces derniers à ne plus autoriser d’adoption (Kafala) pour les musulmans résidents à l’étranger, qu’ils soient marocains ou pas.

Une décision dont ne s’est toujours pas remise Béatrice Beloubad, directrice nationale de SOS Village d’Enfants. Elle a sonné la mobilisation, au même titre que l’Association Bébés du Maroc, la Fondation Rita Zniber, l’Association Dar Atfal

Al Wafae,  l’Association Osraty et l’Association Amis des enfants pour créer un Collectif afin d’exiger le retrait de la circulaire du ministre de la Justice. Une pétition est d’ailleurs proposée sur internet et circule sur les réseaux sociaux. Rappelons que la Constitution de 2011 dans son article 15 a instauré le droit de présenter des pétitions aux pouvoirs publics. « Nous voulons faire plus de pression sur les autorités pour faire retirer cette circulaire de la circulation », souligne la directrice de SOS Village d’enfants. La pétition a recueilli pour l’instant un peu plus de 1100 signatures.

Le collectif Kafala remet en cause tout le raisonnement du ministre de la Justice El Mostapha Ramid arguant que cette décision ne prévoit aucune alternative ou mesure de substitution pour préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. « On est musulmans ou on ne l’est pas ! Que ce soit au Maroc ou à l’étranger, la religion n’a pas de frontière », souligne Beloubad. Pour justifier sa décision Ramid a  précisé que l’objectif est d’assurer un meilleur contrôle et suivi de l’intégration des enfants dans leurs familles d’adoption. La loi 15-01 relative à la prise en charge des enfants abandonnés exige plusieurs conditions qui doivent être remplies par les postulants à la Kafala. « Il ne suffit pas, pour apporter la preuve de leur réalisation, de présenter des documents, Il faut également s’assurer de leur véracité et de la conformité des conditions requises pour l’exécution de la kafala », estime le ministre de la Justice. Cela doit se faire entre autres, à travers une enquête, diligentée par le juge des mineurs, à travers la Commission prévue à l’article 16 de la même loi. Selon la circulaire du ministre, la vérification de ces conditions devient difficile lorsque le «Kafil» n’est pas résident au Maroc alors même que ces conditions constituent le fondement de la décision du Juge des Mineurs d’accorder ou de refuser la Kafala. Le collectif pour la Kafala n’entend pas les choses de la même oreille. Les ONG nous l’ont assuré: «De toute façon, il n’y a aucun contrôle ou suivi, même pour les adoptions par les familles résidentes au Maroc».

Derrière l’argument humanitaire bien présent, il faut aussi voir un argument comptable qui ressort en filigrane. Les problèmes budgétaires sont devenus le quotidien de plusieurs associations de bienfaisance. En cause, une réduction drastique des subventions publiques à ces ONG et des dons privés, conjuguée à l’augmentation du nombre d’enfants abandonnés. Selon une enquête effectuée en 2010 pour le compte de l’Association Insaf, tous les jours 153 enfants naissent hors mariage, 24 d’entre eux sont abandonnés. «Les demandes émanant des MRE étaient importantes à nos yeux (ndlr : aucune statistique ne nous a pour autant été accordée par les associations) et les limiter réduira considérablement les chances de certains enfants d’être pris en charge», affirme Beloubad. Un enfant coûterait aujourd’hui 2.000 DH pour un orphelinat en vue de répondre à ses besoins les plus élémentaires. En moyenne, chaque orphelinat abrite de 200 à 300 orphelins.

Ramed: La double peine?

Le régime d’assistance médicale au économiquement démunis (Ramed), qui prévoit une couverture médicale pour 8,5 millions de personnes n’a encore officiellement concerné que 160.000 personnes. A en croire les associations de bienfaisance, rien n’a encore été proposé pour les orphelins, toujours pris en charge par leur organisme d’accueil. «Nous ne sommes qu’au début de la mise en application du régime et nous ne savons pas encore quand, ni comment les enfants abandonnés profiteront de cette couverture », confie la directrice d’une association à Casablanca.

Ayoub NAÏM

Font | Fuente: L’ECONOMISTE