Seguiments consulars / Seguimientos consulares

Recentment moltes famílies esteu rebent citacions del consolat per fer el seguiment de les kafales. Això està afectant especialment a les famílies que van fer la seva kafala a Agadir, i les citacions provenen de diferents consolats (Barcelona, Madrid, País Basc, Castella-Lleó, etc).
Aquestes citacions segueixen un protocol habitual, i obeeixen a un requeriment al que ens vàrem comprometre en el seu moment totes les famílies kafils.

Des d’IMA ens alegrem de que les autoritats consulars del Marroc mostrin interès pel futur dels nens. Sabem també que algunes famílies ho poden viure amb una certa preocupació o es poden sentir qüestionades com a kafils idonis; i des d’aquí també us volem tranquil·litzar en aquest sentit.
L’objectiu dels seguiments no és altre que assegurar que es continuen complint les condicions que ens fan aptes com a kafils, que en el seu dia ja va avaluar favorablement el jutge, i que es descriuen en l’article 9 de la llei de la kafala (que podeu trobar a la nostra web). Bàsicament, ser moral i socialment apte, i no haver estat condemnat per actes contra un menor, i no patir una malaltia que ens impossibiliti per a la responsabilitat de cuidar del menor.

A la pràctica, els serveis consulars s’interessen per si el nen disposa d’una adequada cobertura sanitària, escolaritat, educació, habitatge, etc…
En properes dates intentarem reunir-nos amb el Consolat del Marroc a Barcelona per a parlar específicament sobre aquest assumpte. En cas que aquesta reunió sigui possible us en mantindrem informats.

En tot cas, si alguna família té preguntes o dubtes sobre el procediment, estem a la vostra disposició per ajudar-vos a esvair-les. Podeu trucar-nos al telèfon d’IMA a les hores habituals de secretaria.

 

cbk

Recientemente muchas familias estáis recibiendo citaciones del consulado para hacer el seguimiento de las kafalas. Esto está afectando especialmente a las familias que hicieron su kafala en Agadir, y las citaciones provienen de diferentes consulados (Barcelona, Madrid, País Vasco, Castilla-León, etc).
Estas citaciones siguen un protocolo habitual, y obedecen a un requerimiento al que nos comprometimos en su momento todas las familias kafiles.

Desde IMA nos alegramos de que las autoridades consulares de Marruecos muestren interés por el futuro de los niños. Sabemos también que algunas familias lo pueden vivir con una cierta preocupación o se pueden sentir cuestionadas como kafiles idóneos; y desde aquí también os queremos tranquilizar en este sentido.
El objetivo del seguimiento no es otro que asegurar que se continúan cumpliendo las condiciones que nos hacen aptos como kafiles, que en su día ya evaluó favorablemente el juez, y que se describen en el artículo 9 de la ley de la kafala (que podéis encontrar en nuestra web). Básicamente, ser moral y socialmente apto, y no haber estado condenado por actos contra un menor, y no padecer una enfermedad que nos imposibilite para la responsabilidad de cuidar del menor.

En la práctica, los servicios consulares se interesan por si el niño dispone de una adecuada cobertura sanitaria, escolaridad, educación, vivienda, etc…
En próximas fechas intentaremos reunirnos con el Consulado de Marruecos en Barcelona para hablar específicamente sobre este asunto. En caso que esta reunión sea posible os mantendremos informados.

En todo caso, si alguna familia, tiene preguntas o dudas sobre el procedimiento, estamos a vuestra disposición para ayudaros a desvanecerlas. Podéis llamarnos al teléfono de IMA en las horas habituales de secretaría.

Campanya de recollida de signatures / Campaña de recogida de firmas

Com ja sabeu, després de gairebé 3 anys d’espera, 12 famílies continuen amb els seus processos de kafala paralitzats a Agadir. Tot i les sentències favorables del Tribunal de Cassació (Tribunal Suprem del Marroc) i el temps transcorregut, cap dels nens ha sortit encara de la creche. Desesperats, una de les famílies ha iniciat un procés de recollida de signatures per intentar sensibilitzar les autoritats espanyoles.

Us animem a tots a signar la petició i compartir-ho en el vostre mur de Facebook.

 

Como ya sabéis, después de casi 3 años de espera, 12 familias siguen con sus procesos de kafala paralizados en Agadir. A pesar de las sentencias favorables del Tribunal de Casación (Tribunal Supremo de Marruecos) y el tiempo transcurrido, ninguno de los niños ha salido todavía de la crêche.

Desesperados, una de las familias ha iniciado un proceso de recogida de firmas para intentar sensibilizar a las autoridades españolas.

Os animamos a todos a firmar la petición y compartirlo en vuestro muro de facebook.

4ème Salon de la Petite Enfance et de la Kafala

El proper 21 i 22 de desembre se celebrarà el quart Saló de la Infància i de la Kafala. Aquest any es farà a Rabat. Aquest saló aplega anualment a tots els agents socials relacionals amb la kafala: associacions de kafils com la nostra, SOS village, advocats, directors de les crêches, testimonis de famílies, representants institucionals, etc.
Es fan xerrades sobre l’estat de la kafala al Marroc i es discuteixen mesures per millorar la situació dels nens abandonats.
Estem organitzant-nos perquè la nostra associació pugui assistir i participar-hi, com l’any passat. Podeu trobar més informació a https://www.facebook.com/pages/Salon-de-la-Petite-Enfance-de-la-Kafala/259617697406100 del saló de la kafala, també podeu veure al nostre link de “notícies antigues” del nostre web el resum de la celebració de l’any passat.

 

El próximo 21 y 22 de diciembre se celebrará el cuarto Salón de la Infancia y la kafala. Este año se hará en Rabat. Este salón reúne anualmente a todos los agentes sociales relacionados con la kafala: asociaciones de kafiles como la nuestra, SOS village, abogados, directores de las crêches, testimonios de familias, representantes institucionales, etc.
Se dan charlas sobre el estado de la kafala en Marruecos y se discuten medidas para mejorar la situación de los niños abandonados.
Estamos organizándonos para que nuestra asociación pueda asistir y participar, como el año pasado. Podéis encontrar más información en: https://www.facebook.com/pages/Salon-de-la-Petite-Enfance-de-la-Kafala/259617697406100 del salón de la kafala, también podéis encontrar en nuestro link de “noticias antiguas” de nuestra web el resumen de la celebración del año pasado.

10 noves kafales / 10 nuevas kafalas

10 Noves Kafales

Avui, després de les 10 kafales de la setmana passada, han donat 10 noves kafales a famílies estrangeres bloquejades. De moment, totes les kafales han estat a Rabat, que és on fa més temps que es troben bloquejades, però esperem que la mesura s’estengui aviat a les altres ciutats. Esperem que tots els nens puguin celebrar el ramadà amb les seves noves famílies.Felicitats als nous kafils!!

Podeu llegir la notícia a “Correo Diplomático”.

10 nuevas kafalas

Hoy, después de  las 10 kafalas de la semana pasada, han dado 10 nuevas kafalas a familias extranjeras bloqueadas. De momento, todas lasd kafalas han sido en Rabat, que es donde desde hace más tiempo que se enceuntran bloqueadas, pero esperamos que la medida se extienda pronto a otras ciudades. Esperamos que todos los niños puedan celebrar el ramadán con sus nuevas familias. ¡Felicidades a los nuevos kafiles!

Podéis leer la noticia en “Correo Diplomático”.

Fantàstiques notícies / Fantásticas noticias

Fantàstiques Notícies

Estimades famílies, tenim una notícia fantàstica que comunicar-vos:Avui han donat la kafala a 10 de les famílies estrangeres bloquejades, la majoria espanyoles.

Des d’IMA volem felicitar a totes les famílies, que amb la seva voluntat i decisió, ho han fet possible. Sabem que ha estat una espera dura, duríssima, amb moments de gran desesperació. També esperem que aquesta espera no s’allargui gaire per a la resta de famílies bloquejades.

També volem agrair l’ajuda a totes les persones que han contribuït a que els dos Ministres de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón i Mustafa Ramid, hagin arribat a un acord. En especial, a ses Majestats el Rei Joan Carles I i el Rei Mohamed VI, i la Princesa Lalla Zineb.

Podeu llegir la notícia a “El País”.

Fantásticas Noticias

Queridas familias, tenemos una noticia fantástica que comunicaros: Hoy han dado la kafla a 10 delas familias extranjeras bloqueadas, la mayoría españolas.

Desde IMA queremos felicitar a todas las familias, que con su voluntad e ilusión, lo han hecho posible. Sabemos que ha sido una espera dura, durísima, con momentos de gran desesperación. También esperamos que esta espera no se alargue demasiado para el resto de familias bloqueadas.

También queremos agradecer la ayuda a todas las personas que han contribuido a que los dos ministros de justicia, Alberto Ruiz Gallardón y Mustafa Ramid, hayan llegado a un acuerdo. En especial, a sus Majestades el Rey Juan Carlos I y el Rey Mohamed VI y a la princesa Lalla Zineb.

Podéis leer la noticia en “El País”.

Notícies esperançadores / Noticias esperanzadoras

Notícies esperançadores
 

Hola a tots,

El periodista Ignacio Cembrero ens porta notícies esperançadores al seu darrer artícle escrit a “El País”. Podeu llegir-ho aquí:

Rabat se compromete a emitir sentencias sobre adopción antes de las vacaciones.

 
Noticias esperanzadoras
 

Hola a todos,

El periodista Ignacio Cembrero nos trae noticias esperanzadoras en su último artículo escrito en “El País”. Podéis leerlo aquí:

Rabat se compromete a emitir sentencias sobre adopción antes de las vacaciones.

Testimoni de les famílies / Testimonio de las familias

Testimoni de les Famílies
TelQuel

Com sabeu, després de més d’un any d’espera, les 61 famílies espanyoles amb el seu procés de kafala bloquejat al Marroc segueixen igual. Davant la desesperació, moltes famílies han començat a fer pública la seva situació. Us deixem una còpia d’un article publicat a TelQuel on es recullen alguns dels seus testimonis.Pág. 1, Pàg. 2, Pàg. 3, Pàg. 4, Pàg. 5

Testimonio de las Familias
TelQuel

Como sabéis, después de más de un año de espera, las 61 familias españolas con su proceso de kafala bloqueado en Marruecos siguen igual. Ante la desesperación, muchas familias han empezado a hacer pública su situación. Os dejamos una copia de un artículo publicado en TelQuel donde se recogen algunos de sus testimonios.
Pág. 1, Pàg. 2, Pàg. 3, Pàg. 4, Pàg. 5