10 noves kafales / 10 nuevas kafalas

10 Noves Kafales

Avui, després de les 10 kafales de la setmana passada, han donat 10 noves kafales a famílies estrangeres bloquejades. De moment, totes les kafales han estat a Rabat, que és on fa més temps que es troben bloquejades, però esperem que la mesura s’estengui aviat a les altres ciutats. Esperem que tots els nens puguin celebrar el ramadà amb les seves noves famílies.Felicitats als nous kafils!!

Podeu llegir la notícia a “Correo Diplomático”.

10 nuevas kafalas

Hoy, después de  las 10 kafalas de la semana pasada, han dado 10 nuevas kafalas a familias extranjeras bloqueadas. De momento, todas lasd kafalas han sido en Rabat, que es donde desde hace más tiempo que se enceuntran bloqueadas, pero esperamos que la medida se extienda pronto a otras ciudades. Esperamos que todos los niños puedan celebrar el ramadán con sus nuevas familias. ¡Felicidades a los nuevos kafiles!

Podéis leer la noticia en “Correo Diplomático”.

Fantàstiques notícies / Fantásticas noticias

Fantàstiques Notícies

Estimades famílies, tenim una notícia fantàstica que comunicar-vos:Avui han donat la kafala a 10 de les famílies estrangeres bloquejades, la majoria espanyoles.

Des d’IMA volem felicitar a totes les famílies, que amb la seva voluntat i decisió, ho han fet possible. Sabem que ha estat una espera dura, duríssima, amb moments de gran desesperació. També esperem que aquesta espera no s’allargui gaire per a la resta de famílies bloquejades.

També volem agrair l’ajuda a totes les persones que han contribuït a que els dos Ministres de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón i Mustafa Ramid, hagin arribat a un acord. En especial, a ses Majestats el Rei Joan Carles I i el Rei Mohamed VI, i la Princesa Lalla Zineb.

Podeu llegir la notícia a “El País”.

Fantásticas Noticias

Queridas familias, tenemos una noticia fantástica que comunicaros: Hoy han dado la kafla a 10 delas familias extranjeras bloqueadas, la mayoría españolas.

Desde IMA queremos felicitar a todas las familias, que con su voluntad e ilusión, lo han hecho posible. Sabemos que ha sido una espera dura, durísima, con momentos de gran desesperación. También esperamos que esta espera no se alargue demasiado para el resto de familias bloqueadas.

También queremos agradecer la ayuda a todas las personas que han contribuido a que los dos ministros de justicia, Alberto Ruiz Gallardón y Mustafa Ramid, hayan llegado a un acuerdo. En especial, a sus Majestades el Rey Juan Carlos I y el Rey Mohamed VI y a la princesa Lalla Zineb.

Podéis leer la noticia en “El País”.

Conseqüències del bloqueig de les adopcions a Romania / Consecuencias del bloqueo de las adopciones en Rumanía

Conseqüències del bloqueig de les adopcions a Romania
Mujer Hoy

El 2001, Romania va interrompre més de mil procediments d’adopció. Un drama per a aquests orfes que pensaven trobar la felicitat d’una nova família. Una dècada després, reclamen justícia.Podeu llegir la notícia aquí.

Consecuencias del bloqueo de las adopciones en Rumanía
Mujer Hoy

El 2001, Rumanía interrumpió más de mil procedimientos de adopción. Un drama para estos huérfanos que pensaban encontrar la felicidad de una nueva familia. Una década después, reclaman justicia. Podéis leer la noticia aquí.

Notícies esperançadores / Noticias esperanzadoras

Notícies esperançadores
 

Hola a tots,

El periodista Ignacio Cembrero ens porta notícies esperançadores al seu darrer artícle escrit a “El País”. Podeu llegir-ho aquí:

Rabat se compromete a emitir sentencias sobre adopción antes de las vacaciones.

 
Noticias esperanzadoras
 

Hola a todos,

El periodista Ignacio Cembrero nos trae noticias esperanzadoras en su último artículo escrito en “El País”. Podéis leerlo aquí:

Rabat se compromete a emitir sentencias sobre adopción antes de las vacaciones.

Testimoni de les famílies / Testimonio de las familias

Testimoni de les Famílies
TelQuel

Com sabeu, després de més d’un any d’espera, les 61 famílies espanyoles amb el seu procés de kafala bloquejat al Marroc segueixen igual. Davant la desesperació, moltes famílies han començat a fer pública la seva situació. Us deixem una còpia d’un article publicat a TelQuel on es recullen alguns dels seus testimonis.Pág. 1, Pàg. 2, Pàg. 3, Pàg. 4, Pàg. 5

Testimonio de las Familias
TelQuel

Como sabéis, después de más de un año de espera, las 61 familias españolas con su proceso de kafala bloqueado en Marruecos siguen igual. Ante la desesperación, muchas familias han empezado a hacer pública su situación. Os dejamos una copia de un artículo publicado en TelQuel donde se recogen algunos de sus testimonios.
Pág. 1, Pàg. 2, Pàg. 3, Pàg. 4, Pàg. 5