Actualització | Actualización

Estimades famílies,

A dia d’avui hem de dir-vos que la situació de les kafales no ha millorat. La circular que prepara el Ministeri de Justícia encara no ha arribat a cap jutjat, pel que la tramitació de kafales queda a discreció de cada jutge. No obstant, tots els jutjats dels que tenim constància han decidit no iniciar nous processos. Per això, per la prudència que requereix la situació, us aconsellem no iniciar cap nou tràmit.

Us mantindrem informats de qualsevol canvi de situació.

Junta IMA

articles relacionats:

la kafala només per als musulmans

agost 2012

________________________________________________________________________

Estimadas familias,

A día de hoy tenemos que deciros que la situación de las kafalas no ha mejorado. La circular que prepara el Ministerio de Justicia aún no ha llegado a ningún juzgado, por lo que la tramitación de kafalas queda a discreción de cada juez. Sin embargo, todos los juzgados de los que tenemos constancia han decidido no iniciar nuevos procesos. Por ello, por la prudencia que requiere la situación, os aconsejamos no iniciar ningún nuevo trámite.

Os mantendremos informados de cualquier cambio de situación.

Junta IMA

articulos relacionados:

la kafala sólo para los musulmanes

agosto 2012

Al-Qadr.

Sura 97

Al-Qadr (el Destí)

En el nom d’Alà, el Compassiu, el Misericordiós!

1. Ho hem revelat durant la nit del Destí.

2. I com sabràs que és la nit del Destí?

3. La nit del Destí val més que mil mesos.

4. Els àngels i l’Esperit descendeixen en ella, amb permís del Senyor, per fixar-ho tot.

5. És una nit de pau, fins al ratllar de l’alba!

Segons la tradició islàmica, tot un seguit de revelacions van tenir lloc durant el mes de Ramadà: el dia 2, la Torà va ser revelada a Moisès; el 12, les ensenyances bíbliques a Isa (Jesús), el dia 15 els Salms a David i durant la nit del 26 al 27 d’aquest mes sagrat es creu que es va completar la revelació de l’Alcorà a Mahoma i, que, per això, és en aquest dia quan Déu determina i fixa els destins de cada persona per a l’any vinent.

El capvespre del dia 26, doncs, se celebra el Laylat al-Qadr “la Nit del Destí”, la nit més important del mes de Ramadà.

La creença popular determina que qualsevol desig demanat aquest dia és concedit.

Al-Qadr

Sura 97

Al-Qadr (el Destino)

En el nombre de Alá, el Compasivo,el Misericordioso!

1. Lo hemos revelado en la noche del Destino.

2. Y ¿cómo sabrás qué es la noche del Destino?

3. La noche del Destino vale más de mil meses.

4. Los ángeles y el Espíritu descienden en ella, con permiso de su Señor, para fijarlo todo.

5. ¡Es una noche de paz, hasta el rayar del alba!

Según la tradición islámica, una serie de revelaciones tuvieron lugar durante el mes de Ramadán: el día 2, la Torá fue revelada a Moisés, el 12, las enseñanzas bíblicas a Isa (Jesús), el día 15 los Salmos a David y en la noche del 26 al 27 de este mes sagrado se cree que se completó la revelación del Corán a Mahoma y, que, por ello, es en este momento cuando Dios determina y fija los destinos de cada persona para el año próximo.

El atardecer del día 26, pues, se celebra el Laylat al-Qadr “la Noche del Destino”, la noche más importante del mes de Ramadán.

La creencia popular determina que cualquier deseo pedido este día es concedido.

Agost 2012

Benvolgudes famílies,

Sabem que molts de vosaltres esteu o bé pendents d’un primer viatge o d’una assignació. Ens sap molt greu comunicar-vos que, per les darreres informacions que tenim des del Marroc, la situació de les kafales a estrangers s’endurirà molt o es tancarà, per tant, de moment, i fins que no estigui tot clar, ens comuniquen que no hi hauran assignacions i per tant seria recomanable que no baixéssiu al país.

Estem intentant obtenir la major informació possible i si tinguéssim més novetats us les faríem arribar.

Som conscients que de moment tot són rumors i no hi ha cap informació confirmada però malgrat tot creiem que ho hem de compartir, i inshalà, tot se solucioni, finalment, de la millor manera possible pels nens del Marroc.

Per qualsevol dubte o aclariment, durant aquests dies d’agost, podeu contactar amb nosaltres via correu electrònic.

Una abraçada molt forta,
Equip d’IMA
___________________________________________________
Podeu llegir-ne més en aquest article de la revista Yabiladi.
___________________________________________________

Agosto 2012

Queridas familias,

Sabemos que muchos de vosotros estáis o bien pendientes de un primer viaje o de una asignación. Nos sabe muy mal comunicaros que, por las últimas informaciones que tenemos desde Marruecos, la situación de las kafalas a extranjeros se endurecerá mucho o se cerrará, por lo tanto, de momento, y hasta que no esté todo claro, nos comunican que no habrán asignaciones y por lo tanto sería recomendable que no bajaseis al país.

Estamos intentando obtener la mayor información posible y si tuviéramos más novedades os las haríamos llegar.

Somos conscientes de que de momento todo son rumores y no hay ninguna información confirmada pero a pesar de todo creemos que lo tenemos que compartir, e inshalà, todo se solucione, finalmente, de la mejor manera posible para los niños de Marruecos.

Para cualquier duda o aclaración, durante estos días de agosto, podéis contactar con nosotros vía correo electrónico.

Un abrazo muy fuerte,

Equipo de IMA

_______________________________________________

Podéis leer más en este artículo de la revista Yabiladi.

_______________________________________________