Banc de roba / Banco de ropa

Us recordem que l’activitat del banc de roba, que va començar abans del mes d’agost de 2014, encara segueix.

Us animem a que vingueu a veure el que han portat les famílies o bé a que n’afegiu més, els dimarts de 19:00 a 21:00 hores i us atendrà la Sara (en cas que els dimarts no poguéssiu venir, es podria pactar de quedar un altre dia).

Agrairíem que si us interessa, us apunteu al nostre web i digueu en l’apartat de comentaris quin dia us vindria bé de venir.

Esperem que sigui un banc útil!

 

childrens-shoes-687959_640

 

Os recordamos que la actividad del banco de ropa empezó antes del mes de agosto pasado, ya han venido familias a traer ropa de sus hijos que se les ha quedado pequeña.

Os animamos a que vengáis a ver lo que han traído las familias o bien a que añadáis más a lo que hay, los martes de 19:00 a 21:00 horas y os atenderá Sara (en el caso que los martes no pudierais venir, podríamos pactar de quedar otro día).

Agradeceríamos que si os interesa, os apuntéis en nuestra web y digáis en el apartado de comentarios qué día os vendría bien venir.

¡Esperamos que sea un banco útil!

Recordatori represa taller de dariya / Recordatorio reanudación taller de dariya

Recordeu que aquest proper dilluns 16 de març, a les 18:00 hores, hi ha la presentació de la represa del taller de dariya, a la seu d’IMA (Av. Diagonal, 365, 1r 2a de Barcelona).
La presentació anirà a càrrec de la nova professora: la Sabah, que té experiència donant classes a adults i nens.
Ella creu que pot ser una experiència enriquidora el poder compartir tots plegats l’espai. Aleshores les classes, d’una hora i mitja, seran conjuntes (adults i nens alhora), i hi haurà una pausa per als més petits perquè no se’ls faci tan feixuc en què una persona de l’associació durant aquesta estona es farà càrrec d’ells.El dia o dies de les classes s’escolliran entre tots i també el preu; perquè en tingueu una orientació  l’hora i mitja de classe no pujarà més de 15 euros per persona i els socis sempre gaudiran de descomptes.

Us animem a tots a que us apunteu en el link del web i indiqueu en l’apartat d’observacions l’edat del nen/a, si es dóna el cas. Penseu que el fet d’apuntar-vos no us compromet a res, només és a efectes de saber la gent que vindrà a la presentació.

 

Salam

Recordad  que este lunes próximo 16 de marzo, a las 18:00 horas, tendrá lugar la presentación de la reanudación del taller de dariya, en la sede de IMA (Av. Diagonal, 365, 1-2 de Barcelona).
 
La presentación irá a cargo de la nueva profesora: Sabah, que tiene experiencia dando clases a adultos y a niños.
 
Ella cree que puede ser una experiencia enriquecedora el poder compartir todos juntos el espacio. Entonces las clases, de una hora y media, serán conjuntas (adultos y niños a la vez), y habrá una pausa para los más pequeños para que no se les haga tan pesado, en l que una persona de la asociación durante este rato se hará cargo de ellos.El día o días de las clases se escogerán entre todos y también el precio; para que tengáis una orientación la hora y media de clase no ascenderá a más de 15 euros por persona y los socios siempre tendrán descuentos.

Esta profesora se llama Sabah Assissal y tiene experiencia dando clases a adultos y a Os animamos a todos a que os apuntéis en el link de la web e indiquéis en el apartado de observaciones la edad del niño/a, si se da el caso. Pensad que el hecho de apuntaros no os compromete a nada, es simplemente un trámite a efectos de saber la gente que vendrá a la presentación.

1a xerrada 2015 Servei Atenció Postadoptiva ICAA / 1ª charla 2015 Servicio Atención Postadoptiva ICAA

El proper dia 9 d’abril tindrà lloc la primera xerrada del servei d’atenció postadoptiva de l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció d’aquest any 2015. Serà de 18:00 a 20:00 h. al Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Carrer d’Ausiàs Marc, 40, de Barcelona).

Aquestes sessions, gratuïtes, van adreçades a totes aquelles famílies que heu adoptat un o més infants i que podeu estar interessades en compartir un espai de reflexió, intercanvi i orientació.

La ponència anirà a càrrec de la Sra. Mireia Sala i girarà al voltant de l’escolarització dels infants i joves adoptats i les necessitats d’aquests durant l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) i comptarà amb les aportacions d’un professor d’ESO i una família adoptiva.

Per tal de poder assistir-hi i atès l’elevat nombre de sol·licituds d’assistència que han rebut, és imprescindible que formalitzeu la inscripció trucant al 93 551 77 53 o per correu electrònic a teresa.regordan@gencat.cat indicant: nom i cognoms de la persona o parella assistent, correu electrònic i telèfon de contacte.

 

 

El próximo día 9 de abril tendrá lugar la primera charla del servicio de atención postadoptiva del Instituto Catalán del Acogimiento y la Adopción de este año 2015. Será de 18:00 a 20:00 h. en el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada (Calle Ausiàs Marc, 40, de Barcelona).

Estas sesiones, gratuitas, van dirigidas a todas aquellas familias que habéis adoptado uno o más niños y que podáis estar interesadas en compartir un espacio de reflexión, intercambio y orientación.

La ponencia irá cargo de la Sra. Mireia Sala y girará alrededor de la escolarización de los niños y jóvenes adoptados y las necesidades de estos durante la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y contará con las aportaciones de un profesor de ESO y de una familia adoptiva.

Para poder asistir dado el elevado número de solicitudes de asistencia que han recibido, es imprescincible que formalicéis la inscripción llamando al 93 551 77 53 o por correo electrónico a teresa.regordan@gencat.cat indicando: nombre y apellidos de la persona o pareja asistente, correo electrónico y teléfono de contacto.

Represa curs de dialecte marroquí (dariya) / Reanudación curso de dialecto marroquí (dariya)

Ja sabeu tots que des de l’octubre al desembre de 2014 es van impartir classes d’àrab marroquí (dariya) a la nostra seu en dos grups diferents, un grup venia els dilluns de 18.00 a 19.30 h. i un altre els dissabtes de 10.00 a 11.30 h. 

Sabem que les famílies estaven molt contentes amb els professors que impartien les classes, però com que era la nostra primera experiència proposant aquest curs no vam tenir en compte que els preus no eren gaire assequibles i la gent es va anar donant de baixa, el que va comportar que IMA no pogués assumir les despeses que va suposar i que al final es decidís d’anul·lar el curs.

Ens va saber molt greu haver de prendre aquesta decisió, perquè sabíem que les famílies estaven molt engrescades i durant aquest temps hem buscat una solució per poder-lo seguir oferint. Us hem de dir que finalment l’hem trobada: una professora que farà classes conjuntes d’adults i nens d’una hora i mitja, i que oferirà una pausa per als més petits perquè no se’ls faci tan feixuc i hi haurà una persona de l’associació que durant aquesta estona es farà càrrec d’ells.

Aquesta professora es diu Sabah Assissal i té experiència donant classes a adults i nens i creu que pot ser una experiència enriquidora el poder compartir tots plegats l’espai.

Hem pensat que un bon dia per fer la presentació de la represa del taller podria ser el dilluns 16 de març a la seu d’IMA (Av. Diagonal, 365, 1r 2a de Barcelona) a les 18:00 hores.

En aquesta presentació les famílies interessades es posaran d’acord amb la professora per tal de saber quin dia o dies aniria bé fer les classes i depenent de la gent interessada arribar a saber quin preu s’establirà, tenint en compte que com més gent interessada hi hagi, més econòmic sortirà. Si voleu tenir una orientació sobre el preu, dir-vos que l’hora i mitja de classe no pujarà més de 15 euros per persona i que els socis sempre gaudiran de descomptes.

Us animem a tots a que us apunteu en el link del web i indiqueu en l’apartat d’observacions l’edat del nen/a, si es dóna el cas. Penseu que el fet d’apuntar-vos no us compromet a res, només és a efectes de saber la gent que vindrà a la presentació.

 

Salam

Ya sabéis todos que desde octubre a diciembre de 2014 se impartieron clases de árabe marroquí (dariya) en nuestra sede en dos grupos diferentes, un grupo venía los lunes de 18.00 a 19.30 h. y el otro los sábados de 10.00 a 11.30 h.

Sabemos que las familias estaban muy contentas con los profesores que impartían las clases, pero como que era nuestra primera experiencia proponiendo este curso no tuvimos en cuenta que los precios no eran demasiado asequibles y la gente se fue dando de baja, lo que comportó que IMA no pudiese asumir los gastos que supuso y que al final se decidiese anular el curso.

Nos supo muy mal tener que tomar esta decisión, porque sabíamos que las familias estaban muy ilusionadas y durante este tiempo hemos buscado una solución para poderlo seguir ofreciendo. Os tenemos que decir que finalmente la hemos encontrado: una profesora que hará clases conjuntas de adultos y niños de una hora y media, y que ofrecerá una pausa para que a los más pequeños no se les haga tan pesado y habrá una persona de la asociación que durante este rato se hará cargo de ellos.

Esta profesora se llama Sabah Assissal y tiene experiencia dando clases a adultos y a niños y cree que puede ser una experiencia enriquecedora el poder compartir conjuntamente el espacio.

Hemos pensado que un buen día para hacer la presentación de la reanudación del taller podría ser el lunes 16 de marzo en la sede de IMA (Av. Diagonal, 365, 1º 2º de Barcelona) a las 18:00 h.

En esta presentación las familias interesadas se pondrán de acuerdo con la profesora con tal de saber qué días o días iría bien hacer las clases y dependiendo de la gente interesada llegar a saber qué precio se establecerá, teniendo en cuenta que cuánta más gente interesada haya, más económico saldrá.

Si queréis tener una orientación sobre el precio, deciros que la hora y media de clase no subirá más de 15 euros por persona y que los socios siempre tendrán descuentos.

Os animamos a todos a que os apuntéis en el link de la web e indiquéis en el apartado de observaciones la edad del niño/a, si se da el caso. Pensad que el hecho de apuntaros no os compromete a nada, es simplemente un trámite a efectos de saber la gente que vendrá a la presentación.

 

 

Pla Catalunya-Marroc 2014-2017

L’11 de febrer es va presentar el Pla Catalunya-Marroc 2014-2017, en el Palau de la Generalitat.
El Pla pretén ser un instrument per coordinar i impulsar les accions del Govern i de les principals institucions catalanes al Marroc.
Els àmbits contemplats en el pla són les relacions institucionals, la cooperació al desenvolupament, les relacions econòmiques, la cultura, les universitats i la recerca i els catalans i catalanes d’origen magrebí.
La Direcció General per a la Immigració ha participat activament amb entitats i col·lectius de catalans i catalanes d’origen marroquí.
Per a més informació, cliqueu aquí.

El 11 de febrero se presentó el Plan Cataluña-Marruecos 2014-2017, en el Palau de la Generalitat.
El Plan pretende ser un instrumento para coordinar e impulsar las acciones del Gobierno de la Generalitat y de las principales instituciones catalanas en Marruecos.
Los ámbitos contemplados en el plan son las relaciones institucionales, la cooperación al desarrollo, las relaciones económicas,la cultura,las universidades y la investigación y los catalanes y catalanas de origen magrebí.
La Dirección General para la Inmigración ha participado activamente con entidades y colectivos de catalanes y catalanas de origen marroquí.
Para más información, clicad aquí.

Trobada d’hivern – Assemblea anual d’IMA / Encuentro de invierno – Asamblea anual de IMA

 

Aquest passat diumenge 1 de març vam fer la trobada d’hivern d’IMA. Va ser a l’alberg Mare de Déu de Montserrat, al Passeig de la Mare de Déu del Coll, 41 de Barcelona.

Al matí, d’11.00 a 13.30 hores, mentre els adults vam fer l’assemblea anual de l’associació -on vam parlar sobre l’estat de la kafala, el futur de l’associació, etc.-, els nens van tenir una activitat amb monitors.

Ens va fer un dia fantàstic i des d’aquí volem agrair l’assistència de les famílies que van venir.

alberginterior_alberg

Este pasado 1 de marzo tuvo lugar el encuentro de invierno IMA. Fue en el albergue Mare de Déu de Montserrat, en el Paseo de la Mare de Déu del Coll, 41 de Barcelona.

Por la mañana, de 11.00 a 13.30 horas, mientras los adultos hicimos la asamblea anual de la asociación -donde hablamos sobre el estado de la kafala, futuro de la asociación, etc.-, los niños tuvieron una actividad con monitores.

Nos hizo un día espléndido y desde aquí queremos agradecer la asistencia de las familias que vinieron.

Nova publicació sobre l’adopció / Nueva publicación sobre la adopción

Acaba de sortir publicat el llibre de l’autora M. Assumpció Roqueta que porta com a títol Fui adoptado, ¿y qué?, que aporta una nova mirada sobre l’adopció des d’un enfocament sistèmic, comprensiu i integral.

Si esteu interessats en saber més cliqueu aquí i veureu la ressenya.

fui-adoptado-y-que

Acaba de salir publicado el libro de la autora M. Assumpció Roqueta que lleva como título Fui adoptado, ¿y qué?, que aporta una nueva mirada sobre la adopción desde un enfoque sistémico, comprensivo e integral.

Si estáis interesados en saber más clicad aquí y veréis la reseña.